Det är viktigt att du blir nöjd med ditt halsband och dess längd.
Mät på dig själv med t.ex. ett måttband och titta på bilden.